martes, 17 de julio de 2012

LA REFORMA LABORAL

La crisi marca "un abans i un després" a la normativa laboral: el que ha canviat des de 2010

Indemnització per acomiadament
Fins al 2010, l'acomiadament improcedent (sense justificació) d'un treballador amb contracte indefinit tenia una indemnització de 45 dies per any treballat amb un límit de 42 mensualitats. Aquesta figura pràcticament va deixar d'existir amb la reforma del PSOE, que va generalitzar gairebé a qualsevol contracte indefinit la indemnització de 33 dies per any amb un límit de 24 mensualitats (gairebé la meitat). Fins i tot els que van signar el seu contracte indefinit abans, no cobraran íntegrament ja aquests 45 dies per any, sinó que es reduirà proporcionalment al nou límit de l'entrada en vigor de la norma.

La indemnització per acomiadament procedent no ha canviat aquests anys, segueix en 20 dies amb un màxim de 12 mensualitats.

Acomiadament i reducció de sou per causes econòmiques
El que sí que s'ha facilitat és l'acomiadament procedent, no ja per una sanció sinó per causes econòmiques. Aquesta última reforma ve a concretar els supòsits en què poden acollir-s'hi empreses que, segons la norma de 2010, tenien pèrdues o "disminució persistent d'ingressos". El PP estableix ara que n'hi haurà prou que les societats registrin una baixada d'ingressos durant tres trimestres seguits. A més, el preavís per l'acomiadament es va reduir (2010) a la meitat: de 30 a 15 dies.

A més, la supressió de l'autorització administrativa per als expendientes de regulació d'ocupació obre la porta a que aquesta pràctica es generalitzi si els jutges no ho impedeixen.