martes, 17 de julio de 2012

ELS MAJORS DE 26 ANYS QUE NO COTITZEN , SENSE SANITATA partir dels 26 anys, qui ja no estigui cobert per la  targeta sanitària dels seus pares, però encara no hagi començat a cotitzar, ha d'acreditar la seva manca d'ingressos si vol seguir gaudint de la sanitat pública.
La mesura afecta a milers d'estudiants, hara tindran que anar a la Seguretat Social a la recerca d'un certificat que acrediti la seva falta d'ingressos per a poder seguir gaudint de la condició de " beneficiari d'un assegurat ( a càrrec dels pares).
Sembla ser  tornem arrera.. Fixeu-vos, que fins al 1987 els ciutadans perdian aquest dret als 26 anys doncs es considerava que  a aquesta edat ja podian estar emancipats , és clar que hi havia treball. Al desembre del mateix any es va suprimir el limit d'edat i es garantia la cobertura sanitària als joves sense treball, però vista la situació a que hem arribat  sembla no tenir sentit tornar a posar límits.