miércoles, 27 de noviembre de 2013

Com fer esquemesTal com us vaig comentar a classe us deixo un enllaç per aprendre a fer esquemes, teniu uns quants models per seguir. Teniu en compte que no serveix de res escriure allò que no entenem i que em podeu seguir portant els vostres esquemes d'estudi perquè els revisi.

http://justificaturespuesta.com/7-beneficios-que-aporta-el-esquema-en-el-estudio/

martes, 12 de noviembre de 2013

(Imatge de "prevencionar")

Quins E.P.I observeu que manquen en aquesta fotografia?

sábado, 31 de agosto de 2013

Sala-i-Martin: ¿Qué es la flexiseguridad laboral?

Sala-i-Martin: ¿Qué es la flexiseguridad laboral? ( vídeo)

Com em vist al tema de la Seguretat Social, al nostre país no se li exigeix res al treballador per cobrar l'atur, senzillament tenir el temps suficient cotitzat. Ara bé, que passa si aquest treballador no s'esforça a trobar un nou treball o si per les circumstàncies canviants del mercat de treball té dificultats per accedir a una feina similar a la que ha fet sempre? senzillament res.

Dinamarca fa una aposta on bàsicament, l'acomiadament es lliure i gratuït per a les empreses, per tant els empresaris tenen molts incentius per contractar, perquè és molt fàcil per a ells reduir personal si les coses van malament, però no per això causa pèrdua de drets socials per als treballadors i a més i això és important,un sistema de control d'aturats per evitar abusos.

Si un treballador és acomiadat, té unes condicions d'atur molt favorables, 90%del sou durant quatre anys i un seguiment molt proper del seu cas pels serveis d'ocupació per aconseguir un nou treball Si es detecta que l'aturat no té intenció de tenir una feina i viure de l'atur, se li retira el subsidi. Em de tenir en compte que aquest model és finança amb impostos dels treballadors, el seguiment per part del servei d'ocupació és molt car, tot i que resulta altament efectiu com es comprova amb les baixes taxes d'atur d'aquest país malgrat la crisi. La qüestió és, podríem aplicar aquest model a l'estat Espanyol?, ara per ara sembla un model idilic donat l'endeutament del nostre país.


lunes, 22 de octubre de 2012

Los paros en el transporte público colapsarán Madrid y Barcelona

Los paros en el transporte público colapsarán Madrid y Barcelona


llegeix l'article i OBSERVA QUE:

" Atur: es diferencia de la vaga en diversos aspectes. Mentre que la vaga configura una interrupció per temps indefinit, l'atur és una interrupció per  temps determinat . En la vaga existeix abstenció de tasques sense permanència en el lloc de treball, mentre que en l'atur els treballadors que no porten  la prestació romanen en el lloc de treball (això es dóna mentre no a estat impartida l'ordre de desallotjar als treballadors) 

miércoles, 1 de agosto de 2012

No habrá abogados de oficio para los detenidos en Madrid a partir de octubre

No habrá abogados de oficio para los detenidos en Madrid a partir de octubre

Penseu que:
La Justícia gratuïta és un dret reconegut per la Constitució espanyola, que en el seu article 119, estableix que la justícia serà gratuïta quan així ho disposi la Llei i, en tot cas, respecte d'els qui acreditin insuficiència de recursos per litigar. El contingut d'aquest dret consisteix a garantir a tots els espanyols l'accés a la Justícia en condicions d'igualtat.

martes, 17 de julio de 2012

ARGUIÑANO PARLA DELS RETALLS EN EDUCACIÓLA REFORMA LABORAL

La crisi marca "un abans i un després" a la normativa laboral: el que ha canviat des de 2010

Indemnització per acomiadament
Fins al 2010, l'acomiadament improcedent (sense justificació) d'un treballador amb contracte indefinit tenia una indemnització de 45 dies per any treballat amb un límit de 42 mensualitats. Aquesta figura pràcticament va deixar d'existir amb la reforma del PSOE, que va generalitzar gairebé a qualsevol contracte indefinit la indemnització de 33 dies per any amb un límit de 24 mensualitats (gairebé la meitat). Fins i tot els que van signar el seu contracte indefinit abans, no cobraran íntegrament ja aquests 45 dies per any, sinó que es reduirà proporcionalment al nou límit de l'entrada en vigor de la norma.

La indemnització per acomiadament procedent no ha canviat aquests anys, segueix en 20 dies amb un màxim de 12 mensualitats.

Acomiadament i reducció de sou per causes econòmiques
El que sí que s'ha facilitat és l'acomiadament procedent, no ja per una sanció sinó per causes econòmiques. Aquesta última reforma ve a concretar els supòsits en què poden acollir-s'hi empreses que, segons la norma de 2010, tenien pèrdues o "disminució persistent d'ingressos". El PP estableix ara que n'hi haurà prou que les societats registrin una baixada d'ingressos durant tres trimestres seguits. A més, el preavís per l'acomiadament es va reduir (2010) a la meitat: de 30 a 15 dies.

A més, la supressió de l'autorització administrativa per als expendientes de regulació d'ocupació obre la porta a que aquesta pràctica es generalitzi si els jutges no ho impedeixen.
ELS MAJORS DE 26 ANYS QUE NO COTITZEN , SENSE SANITATA partir dels 26 anys, qui ja no estigui cobert per la  targeta sanitària dels seus pares, però encara no hagi començat a cotitzar, ha d'acreditar la seva manca d'ingressos si vol seguir gaudint de la sanitat pública.
La mesura afecta a milers d'estudiants, hara tindran que anar a la Seguretat Social a la recerca d'un certificat que acrediti la seva falta d'ingressos per a poder seguir gaudint de la condició de " beneficiari d'un assegurat ( a càrrec dels pares).
Sembla ser  tornem arrera.. Fixeu-vos, que fins al 1987 els ciutadans perdian aquest dret als 26 anys doncs es considerava que  a aquesta edat ja podian estar emancipats , és clar que hi havia treball. Al desembre del mateix any es va suprimir el limit d'edat i es garantia la cobertura sanitària als joves sense treball, però vista la situació a que hem arribat  sembla no tenir sentit tornar a posar límits.
Declarados inconstitucionales los recortes salariales en Portugal : es pot aplicar una mesura anticonstitucional ? sembla ser que sí.

Economia submergida?

Ja sóc empresari, per Quim Monzó 


En aquest article podem veure un dels casos de les relacions laboralsespecials,tot i queel legislador ha considerat que es dóna una vertadera relació de feina per compte aliè,per les característiques particulars de la prestació ha decidit excloure aquests supòsits dels contractes de treball ordinaris, i ha realitzat a l'art. 2 de l'E.T. una classificació de relacions laborals especials, regulant-les mitjançant diversos reials decrets. Com ja em  vist entre aquest supòssits es troben les empleades de la llar. 
A partir l'1 d'abril de 2013, la reforma legal, obliga a inscriure les dones de fer feines en el règim general de la Seguretat Social.La reforma pot aconseguir just el contrari: incrementar-hi l'economia submergida?