miércoles, 1 de agosto de 2012

No habrá abogados de oficio para los detenidos en Madrid a partir de octubre

No habrá abogados de oficio para los detenidos en Madrid a partir de octubre

Penseu que:
La Justícia gratuïta és un dret reconegut per la Constitució espanyola, que en el seu article 119, estableix que la justícia serà gratuïta quan així ho disposi la Llei i, en tot cas, respecte d'els qui acreditin insuficiència de recursos per litigar. El contingut d'aquest dret consisteix a garantir a tots els espanyols l'accés a la Justícia en condicions d'igualtat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario