martes, 17 de julio de 2012

Economia submergida?

Ja sóc empresari, per Quim Monzó 


En aquest article podem veure un dels casos de les relacions laboralsespecials,tot i queel legislador ha considerat que es dóna una vertadera relació de feina per compte aliè,per les característiques particulars de la prestació ha decidit excloure aquests supòsits dels contractes de treball ordinaris, i ha realitzat a l'art. 2 de l'E.T. una classificació de relacions laborals especials, regulant-les mitjançant diversos reials decrets. Com ja em  vist entre aquest supòssits es troben les empleades de la llar. 
A partir l'1 d'abril de 2013, la reforma legal, obliga a inscriure les dones de fer feines en el règim general de la Seguretat Social.La reforma pot aconseguir just el contrari: incrementar-hi l'economia submergida?No hay comentarios: